NYT

Tilføj udlånspriser på værktøj

RETTET

Muligt at indstille Jobkort til at få status "Jobkort", fremfor status "Ny" 

NYT

Se nu CO2 udledning pr. køretur, i kørebogen