data er sikret hos skyhost

GDPR - Data er sikret hos Skyhost

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtig for Skyhost

Skyhost implementerer procedure i henhold til dataforordningen, samt indgår databehandler aftale med kunder ”Dataansvarlige” samt samarbejdspartner ”Underdatabehandler”.

Skyhost fremsender databehandleraftale til godkendelse

Skyhost fremsender databehandler aftale til alle erhvervskunder.

Skyhost app. Borger- og lejer tip

Bekræftelsen

Du vil blive mødt af en pop-up, når du logger ind i SkyHost. Her vil du blive bedt om at godkende aftalen og bekræfte at du ikke håndterer særligt følsomme persondata i SkyHost.

Databehandleraftalen lever op til EU-lovgivningen vedrørende persondata, som træder i kraft den 25. maj 2018.

Aftalen er lavet for at beskytte dine persondata, og bliver en del af SkyHost abonnementsvilkår.

Sletning af persondata på borger- og lejer tip

Hvis du ikke længere ønsker at være tilmeldt Borger eller Lejer Tip services, kan du til enhver tid direkte fra Appen slette dine persondata før Appen slettes. SkyHost er herudover forpligtet til at slette alle dine personoplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  • Du trækker dit samtykke tilbage, eller;
  • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt;

Erhverv Databeskyttelsesloven

Kundens data

Parterne er enige om, at Kunden er dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger Kunden registrer i SkyHost moduler, samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data. Parterne har indgået databehandleraftale (herefter ”Databehandleraftalen”), hvortil der henvises for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af persondata.

Funktionaliteten i de enkelte moduler giver Kunden mulighed for at eksportere data via modulernes eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal SkyHost slette kundedata.

SkyHost forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og SkyHost har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

SkyHost kan i ganske særlige tilfælde som det fremgår af Databehandleraftalen. give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

Kommune databeskyttelsesloven

Kundens data

Parterne er enige om, at Kunden er dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger Kunden registrer i SkyHost moduler, samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data. Parterne har indgået databehandleraftale (herefter ”Databehandleraftalen”), hvortil der henvises for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af persondata.

Funktionaliteten i de enkelte moduler giver Kunden mulighed for at eksportere data via modulernes eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal SkyHost slette kundedata.

SkyHost forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og SkyHost har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

SkyHost kan i ganske særlige tilfælde som det fremgår af Databehandleraftalen. give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

Kontakt support