SkyHost App Systemet

Med SkyHost får du et modul system der tilpasses til netop din virksomheds behov.

Systemet dækker bredt med sine mange funktioner og er især med til at lette administration og optimere virksomhedens ressourcer og kommunikation.

SkyHost systemet samler og effektiviserer :

  • Opgavestyring – oprettelse og fordeling af indkomne opgaver
  • Timeregistrering – registrering af timeforbrug for mobile medarbejdere
  • Tidsregistrering – app hvor udførte opgaver bliver registreret med tid og lokation.
  • Flådestyring –  GPS tracking der skaber overblik over brugsmønstre og placeringen af virksomhedens køretøjer.

Du kan alt efter behov, udbygge din løsning med en yderligere apps

Du har altid mulighed for at til og fravælge funktioner / moduler og er der særlige behov er der mulighed for tilpasning til disse.

Video: SkyHost på arbejde i en servicevirksomhed

Har du spørgsmål til vores løsninger er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også se / downloade vores brochurer her.

SkyHost App Systemet integrerer til dine andre systemer

Har du ønske om at SkyHost kan snakke sammen med eksisterende systemer, så kan det også lade sig gøre.

Vi har tidligere lavet integrationer med blandt andet Axapta, SAP og Navision. Dette er kun et udsnit af de funktioner vi stiller tilrådighed. Kontakt os og forklar hvad du har behov for.

Navision nav5logo


Vi har udviklet et specielt eksport format, som kan indlæses i Navision C5 som en kladde.

Man kan derved efter at medarbejderne har udfyldt timesedler, og overmontøren har godkendt disse, eksportere direkte til Navision C5 således at timer går på kunden, og medarbejderen får tilsvarende løn.

Google Earth googleearth


Du kan få vist dit eller dine køretøjer i Google Earth. Det giver ikke den store mening, hvis du kun har SkyHost, men hvis du har andre systemer, der benytter GIS, så kan du evt. bruge Google Earth som samleled og få vist køretøjernes placering sammen med noget opgave styring eller lignende.

vejdirektoratet  – Vinterman / Vejman


SkyHost systemet er integreret med vejdirektoratets Vinter / Vejman system.

Du bestemmer selv hvilke køretøjer, der skal sende data til Vejdirektoratet.
Med SkyHost kan du se kørte ruter og værktøjet på maskinen, der har været aktivt såsom salter, skovl eller kost.

Du kan naturligvis også se samme informationer på WebPortalen.

API / Webservice


Med vores gratis API interface kan du automatisere dataudtræk fra vores servere.

Vi spiller med åbne kort, og med vores gratis API interface kan du automatisere dataudtræk fra vores servere, og f.eks. vise enhedernes placering på jeres egen webside eller Intranet. Data returneres i nemt læseligt XML format.

Du kan også hente kørte kilometre eller maskintimer til brug i fakturering.

Vejledning til brug af API funktionerne kan du hente her.