Offentliga organ, som använder Skyhosts Allt-i-ett-system

Danska kommuner som använder Skyhost

  Danska regioner som använder Skyhost

  Rekommendationer från en kund, från den offentliga sektorn, som använder Skyhosts allt-i-ett-system

  Utlåtande från Herning Kommun i Danmark

  Med hjälp av GPS-spårning får vi snabbt och enkelt en heltäckande överblick över våra bilar. Vi kan se antalet körda kilometer per bil, på daglig, månads- och övertidsbasis. Vi kan därför snabbt bilda oss en överblick över om bilarna används på det mest effektiva sättet.

  Vi använder GPS-spårning för att titta på körda kilometer varje dag, för att få en överblick, bland annat för att se när bilarna ska bytas, på de olika sträckorna som körs, så att vårt leasingavtal inte överskrids med kilometerna . Vi har även satt upp ett larm så att vi får besked när våra bilar har kört 15 000 och 30 000 mil.

  Skyhost GPS-appen ger en överblick över vardagen genom att den ger en exakt position, vilket är nödvändigt om vi ska hitta bilen, när vi ska flytta/byta bil eller om bilen är trasig. På så sätt tar vi oss till bilen snabbt och mest effektivt.

  Att man alltid kan gå tillbaka i tiden och se rutter och tidsåtgång på den enskilda bilen gör Skyhost till ett bra arbetsredskap.

  - Jan Glenn, koordinator