Skyhost Medborgartips förkortar avståndet till medborgarna

Engagera medborgarna i användning och försköning av offentliga områden

Med Skyhost Medborgartips kortar du avståndet mellan medborgare och allmänheten. Gör det enkelt för medborgarna att engagera sig i sitt närområde genom att ge dem en direktlinje till de offentliga organ som letar efter att de offentliga ytorna ska vara platser där du vill vara. Skyhost Medborgartips ger medborgarna möjlighet att tipsa om saker som behöver förbättras, och håller medborgarna uppdaterade om processen att rätta till de fel och brister som de tipsat om.

På så sätt skapar Skyhost Medborgartips engagemang och en känsla av ägande över närområdet bland medborgarna.


Översikt över arbetsuppgifter

Skyhost Medborgartips samlar alla tips från medborgare på ett ställe, så att du har en överblick över hur långt du är med försköning av offentliga ytor.

 • Få en visuell överblick med geolokalisering på tips
 • Fel och defekter hittar direkt till rätt mottagare
 • Inskickade bilder ger dig bättre möjlighet att förbereda dig för uppgiften
 • Se till att de allmänna utrymmena alltid är välkomnande

Skyhost Medborgartips ger dig den breda översikten över var du kan göra skillnad för stadslivet

Korta avståndet till medborgarna

Med Skyhost Medborgartips kan medborgare följa statusen för sina tips, så att de kan se att deras engagemang i det lokala området lönar sig.

 • Medborgare kan följa statusuppdateringar på sina tips
 • Medborgarna uppmanas att göra en insats för en bättre närmiljö
 • Direktkontakt mellan medborgare och offentlig sektor
 • Bättre stadsliv och stadskultur

Skyhost Medborgartips ser till att medborgarna tar ansvar för förbättringen av offentliga områden

Allt på en plattform

Skyhost Jobs minimerar förvirringen och samlar allt på ett ställe som kan fungera som huvudplattform för din uppgiftshantering.

 • Översikt över all utrustning och fordon
 • Bilddokumentation av utfört arbete
 • Tids- och materialregistrering
 • Närmare kommunikation med medarbetare och partners

Skyhost samlar allt på en plattform.

Skyhost Medborgartips kan hjälpa dig med

 

Skyhost Medborgartips är en del av Skyhosts allt-i-ett-system

Systemet kan utökas med uppdragshantering, fleet management, tidsregistrering eller en partnermodul – efter behov.