Skyhost elektronisk körjournal

Få en snabb och enkel överblick över din körning.

Med Skyhost GPS Tracker är det lätt att skilja på affärs- och privatkörning, så du är säker på att följa skattereglerna för dokumentation av körda kilometer. Skyhosts GPS Tracker kan nås både som webbportal och som app, så du kan alltid snabbt och enkelt byta från privat till affärskörning och vice versa. Systemet i sig sparar dina körda kilometer och genererar automatiskt en körjournal baserat på dina uppgifter, som du kan använda som underlag för skatt.

Elektronisk körbok - du måste använda det

Med en Skyhost GPS Tracker och en Skyhost-prenumeration kan vi hjälpa dig att automatiskt logga och hålla reda på dina kördata. Vi kan även hjälpa dig om du behöver en försäkringsgodkänd GPS Tracker till din bil, så att du är täckt både skattemässigt och helförsäkring.

Med en Skyhost GPS Tracker för en bil genererar du automatiskt en körjournal över din körning, samt tillgång till din elektroniska körjournal genom både webbportalen och via app. Det vill säga allt du behöver är en Skyhost GPS Tracker som passar dina behov, ett abonnemang och internetåtkomst.

Följ skattekraven för körjournalen

Se till att du följer skattereglerna för körkonton.

 

Skyhost GPS Tracker genererar automatiskt körloggar över bilens körning. Skyhost-systemet lagrar data i minst tre år, i enlighet med dokumentationsskyldighet från skatt.
Observera att reglerna kan ändras kontinuerligt.

 

 

Byt från privat till affärskörning

Med Skyhost GPS Tracker kan du hurtigt og nemt skifte fra privat- til erhvervskørsel.

Detta kan göras på flera sätt:

  • Manuell justering efter körning via webbportal eller app.
  • Skaffa en växel i bilen och växla mellan privat och företag i bilen.
  • Byt med Skyhost Remote, som finns i Skyhost-appen.

Körjournalen kan skickas via e-post, bifogas som bilaga eller skrivas ut, beroende på dina behov. Med ett Skyhost-abonnemang lagras körjournalen i tre år.

Kontakt Skyhost

Om du har frågor om våra GPS:er eller om Skyhost Allt-i-ett-systemet är vi alltid redo att hjälpa dig! Skriv till info@skyhost.dk eller ring oss på telefon: +45 86 214 000.