Skyhost Uppgiftshantering sparar tid och skapar överblick

Minimera det administrativa trycket med Skyhost Jobs

Med Skyhost Jobs är en stor del av det administrativa arbetet digitaliserat och automatiserat. Minimera det administrativa trycket, optimera arbetsflödet, minimera slöseri med dubbelarbete och öka den effektiva arbetstiden. Skyhost Jobs ger dig den stora översikten över dina uppgifter, material och tidsåtgång, allt på samma plattform, som enkelt kan synkroniseras med andra Skyhost-moduler och med dina löne- och ekonomisystem.

På så sätt minimerar Skyhost Jobs ditt administrativa arbete, så att du kan optimera din arbetstid och koncentrera dig på dina kärnuppgifter.

 

 


Digitalt  arbetsblad

Skyhost Jobs digitaliserar en stor del av ditt administrativa arbete, och det går enkelt och snabbt att skicka arbetsblad direkt till medarbetaren i fält.

 • Spara tid på fysisk överlämning av uppgifter
 • Översikt över pågående arbetsuppgifter
 • Direkt översikt över prioriterade uppgifter i appen
 • Optimera arbetsflödet

Skyhost Jobs tillhandahåller direkt uppgiftsleverans till den mobila medarbetaren

Tids- och materialregistrering

Skyhost automatiserar inmatningen av tidrapporter och lönebesked och synkroniserar dem direkt in i dina löne- och ekonomisystem.

 • Minimera analogt pappersarbete
 • Dokumentation för löne- och fakturagenerering
 • Skanning av material med en smartphone
 • Översikt över tid som lagts ner på varje enskild uppgift

Skyhost Jobs minimerar den analoga arbetsbelastningen

Översikt över arbetsuppgifter

Skyhost Jobs ger dig den stora översikten med kontinuerliga statusuppdateringar om uppgifter, såväl som tid och materialanvändning.

 • Översikt över genomförda, pågående och framtida uppgifter
 • Gör de viktigaste uppgifterna först
 • Kontinuerliga statusuppdateringar
 • Optimering av beställningslistor

Skyhost Jobs garanterar dig bästa möjliga uppgiftsplanering

Allt på en plattform

Skyhost Jobs minimerar förvirringen och samlar allt på ett ställe som kan fungera som huvudplattform för din uppgiftshantering.

 • Översikt över all utrustning och fordon
 • Bilddokumentation av utfört arbete
 • Tids- och materialregistrering
 • Närmare kommunikation med medarbetare och partners

Skyhost samlar allt på en plattform.

Skyhost Jobs kan hjälpa dig med

 

Uppgiftshantering är en del av Skyhosts allt-i-ett-system

Systemet kan utökas med fleet management, tidsregistrering, fotodokumentation eller mobilt intranät – efter behov.

Utvalda kunder som använder Skyhosts intelligenta Allt-i-ett-system

Skyhost Uppgiftshantering är för dig som är det

Allmänheten

Samla alla uppgifter på ett ställe och få full överblick

Med Skyhosts Task Management får du en heltäckande översikt över dina genomförda, aktuella och kommande uppgifter. Skyhost Task management låter dig hantera uppgifter både från kontoret och från fältet via appen, så att du säkerställer bästa möjliga överblick över dina uppgifter för alla parter.

Entreprenör

Gör fakturering mer transparent

Med Skyhost Task Management har du alla uppgifter samlade på ett ställe, varifrån du kan hantera ärenden, välja och skicka data till kunder och affärspartners och du behöver bara leta på ett ställe för att snabbt få en överblick över vad som behöver finnas. faktureras i slutet av månaden.