Tilknyt køretøj til fast bruger

  1. Find brugeren du ønsker at redigere.
  2. Tryk på Blyant symbolet.
  3. Vælg relevant køretøj i listen under GPS afsnittet. 
  4. Vælg om Sporing skal ske ved bevægelse, eller udelukkende via handlinger igennem appen.