Leasingbolag, som använder Skyhosts Allt-i-ett-system

Uttalande från CARTA 

Vi har genom åren haft ett extremt gott samarbete med Skyhost gällande GPS-spårning. För oss som företag innefattar detta en GPS-spårare med koppling till en kontrollcentral för att uppfylla försäkringsbolagens krav och för att registrera fördelningsunderlaget mellan privat- och företagsandelen till SKAT.

För Cartas kunder har Skyhost tagit fram Cartas egen app, som bl.a. ger kunden möjlighet att följa bilen och dokumentera körda kilometer i en elektronisk körjournal. Vi upplever Skyhost som en mycket professionell och flexibel partner

- Malene Larsen, Direktör