Hantverkare, som använder Skyhosts Allt-i-ett-system

Rekommendationer från en hantverkare som använder Skyhosts allt-i-ett-system

Uttalande från Egil Rasmussen

Egil Rasmussen är ett snickeriföretag från 1937, där vi sysselsätter 240-50 snickare. På Egil Rasmussen utför vi renoveringar, vi nybyggen, vi bedriver tjänster åt flera bostadsrättsföreningar och tjänster åt försäkringsbolag där vi hjälper till att reparera kundernas försäkringsskador. På Egil Rasmussen hade vi tidigare ett system där allt registrerades manuellt; timmar skrevs på veckolappar som levererades på kontoret till kanslipersonalen.

Idag kommer alla uppgifter in i huset pr mail skapas dessa mail i vårt ekonomisystem med ett ärendenummer som automatiskt genereras i Skyhost. Från och med Skyhost kan vi skicka ut uppgifterna till våra snickare på fältet, som kan se vad de har att göra och registrera sin tid som lagts ner på uppgifterna. Med Skyhost GPS, som vi har i alla våra servicefordon, kan vi se vilken medarbetare som är närmast adressen vid akuta skador. Det gör att vi effektivt och snabbt kan säkra kundens hus. Med Skyhost har vi effektiviserat vår vardag; vi skickar uppgifterna direkt till vår snickare. Det gör att vi kör färre kilometer än vad vi tidigare har gjort. Dokumentationen för arbetet finns alltid tillgänglig. Detta är en stor fördel både för oss och för våra kunder.


- Søren Brøndum, Serviceavdelningschef