Entreprenörer, som använder Skyhosts allt-i-ett-system

Utvalda entreprenörer som använder Skyhosts intelligenta allt-i-ett-system

Vittnesmål från entreprenörer som använder Skyhosts allt-i-ett-system

  Utlåtande från Arkil A/S Vejservice

När vi vann mycket stora driftkontrakt för Vägdirektoratet för 5 år sedan var det avgörande för att både uppdragsstyrning, leveranssäkerhet och värdeskapande i vårt samarbete med kunden skulle uppfylla mycket specifika krav. Samtidigt behövde vi ett användarvänligt system som sörjde för enkel drift och kort vägledning för våra anställda.

Skyhosts uppgiftshantering säkerställer att dessa behov uppfylls. Modulen ger effektivitet och stor transparens i arbetsflödet mellan beställare, entreprenör och medarbetare. Ett flöde som är avgörande för optimal orderhantering och planering och i slutändan stor nöjdhet med våra kunder

- Micheal Stisen, divisionsdirektör