Ønsker til udvidelse af funktionalitet. 

Har du ønsker til ændringer & udvidelser i Skyhost systemet kan disse indrapporteres her.

Ønsker vil blive lagt i en pulje som løbende tages op til overvejelse.
Vi kan ikke garantere en tidshorisont på implementering, ej heller garantere udførelse.

Ønsker vurderes individuelt, implementering rammer alle brugere, som derfor skal tilgodeses i forhold til nyttighed. 

    INFORMATION OM ANMODER:

    Branche


    ØNSKE TIL FUNKTIONALITET:

    Gebyr aftales nærmere med udvikling efter vurdering af omfang.