Skyhost Invånare App kortar avståndet mellan boende och bostadsrättsförening

Närmare kontakt mellan boende och bostadsrättsförening

Med Skyhost Invånare App kortar du avståndet mellan boende och bostadsföretag. Gör det enkelt för boende att anmäla skador, fel och defekter så att de kan åtgärdas så fort som möjligt, så du får nöjda och nöjda boende. Skyhost Invånare App gör det möjligt för dig att koppla dina hantverkare direkt till appen, så att de boende kan träffa avtal direkt med hantverkarna när det finns behov av tillträde till bostaden, så att de kan utföra avläsningar och reparationer skada så snabbt som möjligt.

På så sätt säkerställer Skyhost Invånare App glada och nöjda invånare.


Översikt över arbetsuppgifter

Skyhost Invånare App samlar alla rapporter om skador, fel och brister från boende på ett ställe, så att du har en överblick över hyresunderhållet.

 • En övergripande översikt över uppgifter
 • Fel och defekter hittar direkt till rätt mottagare
 • Inskickade bilder ger dig bättre möjlighet att förbereda dig för uppgiften
 • Se till att hyreskontrakten alltid uppfyller dina krav

Skyhost Invånare App ger dig den stora översikten över skicket och underhållet av din hyresrätt

Korta avståndet till de boende

Skyhost Invånare App ger dig en enhetlig kommunikationsplattform för invånarna, där du kan lägga upp kontaktinformation, nyheter, regler och verksamhetsinformation.

 • Invånarna kan följa status- och verksamhetsuppdateringar
 • Invånare kan interagera med dig via likes och kommentarer
 • Direktkontakt med boende
 • Invånarna känner sig delaktiga och informerade

Skyhost Invånare App garanterar dig glada och nöjda invånare

Direktkontakt mellan boende och hantverkare

Skyhost Invånare App minimerar ditt administrativa arbete genom att ge boende möjlighet att själva träffa överenskommelser med dina hantverkare.

 • Direktkontakt mellan boende och hantverkare
 • Samlar boende, bostadsrättsförening och leverantör i ett system
 • Undvik att hantverkaren dyker upp till ett tomt hem
 • Minimera väntetiderna för att reparera skador

Skyhost Invånare App sparar tid och resurser från att agera som mellanhand

Skyhost invånare App kan hjälpa dig med

 

Skyhost Invånare App är en del av Skyhosts allt-i-ett-system


Systemet kan utökas med uppgiftshantering, fleet management, tidsregistrering eller verktygshantering – efter behov.