Skyhost GIS för den mobila medarbetaren

Ge mannen i fältet GIS i fickan

Med Skyhost GIS kan du dra ner på det stora, tunga GIS-systemet, så att medarbetaren i fält kan ha relevanta lager i fickan. Minimera slöseri med tid och administrativt arbete genom att extrahera relevanta GIS-lager direkt från andra GIS-system, och se till att medarbetaren i fält har all relevant information om sin uppgift till hands. Skyhost GIS låter dig också redigera GIS-lagren och ladda upp information till andra GIS-system, så att du säkerställer att lagren alltid är uppdaterade.

På så sätt säkerställer Skyhost GIS dig och medarbetaren på fältet bästa möjliga förutsättningar för att utföra en uppgift snabbt och korrekt.


Minimera administrativt arbete

Med Skyhost GIS är det enkelt och snabbt att extrahera relevanta GIS-lager och skicka dem direkt till fältet med medarbetaren.

 • Spara tid på manuell överlämnande av information
 • Minimera fel vid överlämningar
 • Direktåtkomst till hela GIS-lagret från mobilen
 • Optimera arbetsflödet

Skyhost GIS säkerställer den anställde på fältet bästa möjliga förutsättningar

Hjälp till  att hålla GIS-lagren uppdaterade

Skyhost GIS säkerställer att din medarbetare alltid har rätt information som behövs för att utföra uppgiften snabbt och effektivt.

 • Undvik fel och förvirring på grund av fel i GIS-lagren
 • Var en del av det övergripande informationsutbytet
 • Ge den anställde i fältet rätt information
 • Gör det rätt första gången

Skyhost GIS säkerställer att du har uppdaterad och korrekt information mellan GIS-användare

GIS som dokumentation för utfört arbete

Med Skyhost GIS kan du redigera, lägga till och se historik på GIS-lagren, vilket ger dig möjlighet att uppdatera GIS-lagren efter en genomförd uppgift.

 • Bilddokumentation för utförda uppgifter
 • Lägg till och redigera i GIS-lager
 • Håll koll på var du har slutfört uppgifter
 • Se till att arbetet utförs korrekt

Skyhost GIS ger dig en översikt över utförda uppgifter

Skyhost GIS kan hjälpa dig med

 

Skyhost GIS är en del av Skyhosts allt-i-ett-system


Systemet kan utökas med uppgiftshantering, fleet management, tidsregistrering eller mobilt intranät – efter behov.