Kommune Databeskyttelsesloven

KUNDENS DATA

Parterne er enige om, at Kunden er dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger Kunden registrer i SkyHost moduler, samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data. Parterne har indgået databehandleraftale (herefter ”Databehandleraftalen”), hvortil der henvises for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af persondata.

Funktionaliteten i de enkelte moduler giver Kunden mulighed for at eksportere data via modulernes eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal SkyHost slette kundedata.

SkyHost forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og SkyHost har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

SkyHost kan i ganske særlige tilfælde som det fremgår af Databehandleraftalen. give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.