Skyhost Fotodokumentation - för säkerhets skull

Säker dokumentation av arbete utfört med Skyhost Geotag

Med Skyhosts fotodokumentationsapp, Geotag, kan du och dina anställda snabbt och enkelt ta fotodokumentation av genomförda uppgifter. Med Geotag går det snabbt och enkelt att ta icke-manipulerbara bilder som kan kopplas till kundnamn eller ärendenummer, och som kommer att sparas så länge du är kund hos Skyhost.

På så sätt säkerställer Skyhost Geotag dig och dina anställda mot tvivel ang slutfört uppgifter, så att du kan vara lugn.


Håll koll på dokumentationen


Med Geotags bilddokumentation har du alltid bevis på en genomförd uppgift om tvivel skulle uppstå i ett senare skede.

  • Omanipulerade bilder
  • Foton sparas så länge du är kund
  • Geo-platstagg på foton
  • Spara tid på onödiga tvivel

Skyhost förser dig med giltig dokumentation

Allt på en plattform

Skyhost Jobs minimerar förvirringen och samlar allt på ett ställe som kan fungera som huvudplattform för din uppgiftshantering.

  • Översikt över all utrustning och fordon
  • Bilddokumentation av utfört arbete
  • Tids- och materialregistrering
  • Närmare kommunikation med medarbetare och partners

Skyhost samlar allt på en plattform.

Skyhost Geotag kan hjälpa dig med

 

Fotodokumentation är en del av Skyhosts allt-i-ett-system

Systemet kan utökas med uppgiftshantering, förvaltning av flottan, tidsregistrering eller mobilt intranät – efter behov.

Utvalda kunder som använder Skyhosts intelligenta Allt-i-ett-system

Skyhost Geotag är för dig som är det

Den offentliga sektorn

Säkerställ säkerhet för dina anställda.

Med Skyhosts Geotag säkerställer du dina anställdas säkerhet vid tveksamhet gällande arbete gjort.

 

Entreprenör

Säker bilddokumentation för utfört arbete


Med Skyhost Geotag kan du enkelt och snabbt få omanipulerad bilddokumentation för att bocka av KS-listor och vid tveksamheter ang. arbete gjort.