Skyhost Fotodokumentation till den offentliga sektorn

Skapa säkerhet för dig och din medarbetare med Skyhost Geotag

Med Skyhosts fotodokumentationsapp, Geotag, kan anställda på fältet snabbt och enkelt ta fotodokumentation av genomförda uppgifter. Med Geotag går det snabbt och enkelt att ta icke-manipulerbara bilder som kan fästas på ett ärendenummer och som sparas så länge du är kund hos Skyhost.

På så sätt säkerställer Skyhost Geotag säkerhet för medarbetaren vid tveksamhet gällande arbete gjort.


Håll koll på dokumentationen


Med Geotags bilddokumentation har du alltid bevis på en genomförd uppgift om tvivel skulle uppstå i ett senare skede.

  • Omanipulerade bilder
  • Foton sparas så länge du är kund
  • Geo-platstagg på foton
  • Spara tid på onödiga tvivel

Skyhost förser dig med giltig dokumentation

Allt på en plattform

Skyhost Jobs minimerar förvirringen och samlar allt på ett ställe som kan fungera som huvudplattform för din uppgiftshantering.

  • Översikt över all utrustning och fordon
  • Bilddokumentation av utfört arbete
  • Tids- och materialregistrering
  • Närmare kommunikation med medarbetare och partners

Skyhost samlar allt på en plattform.

Skyhost Geotag kan hjälpa dig med

 

Fotodokumentation är en del av Skyhosts allt-i-ett-system

Systemet kan utökas med uppgiftshantering, förvaltning av flottan, tidsregistrering eller mobilt intranät – efter behov.