Få den stora översikten över hela flottan

Skyhost Fleet management automatiserar din översikt

Med Skyhost Fleet Management får du den stora överblicken över hela din flottas körmönster, så att du snabbt och enkelt kan optimera genom bättre utnyttjande av medarbetarnas körning, bränsleförbrukning, timförbrukning m.m. På så sätt minimerar du onödiga utgifter och kan rikta körbeteendet mot en mer hållbar körning. Dessutom ger fleet management-systemet dig en liveöversikt över varje enskilt fordon i din flotta, så att du enkelt och snabbt kan skicka ut närmaste medarbetare för en akut uppgift.


Spara driftskostnader

Med Skyhost Fleet Management får du relevant data som säkerställer att du kan effektivisera körtiden, optimera arbetsflödet och utnyttja dina resurser optimalt.
 • Optimera medarbetarnas arbetstider
 • Översikt över verkliga arbetstider
 • Bättre planering av skift/rutter
 • Optimering av fakturerad tid

Skyhost Fleet management kan ses på den nedersta raden.

Minimera administrativt arbete

Skyhost Fleet management automatiserar en del av det tunga administrativa arbetet, så att du kan koncentrera dig på dina kärnuppgifter och återupptäcka glädjen i arbetet.
 • Digitaliserat arbetsflöde
 • Översikt över fordon i hemmet och på fältet
 • Automatisering av datainmatning
 • Full integration med det finansiella systemet

Skyhost ger dig en överblick och underlättar den administrativa bördan.

Nå målet med Den Gröna Omställningen

Skyhost Fleet management ger dig en överblick över dina körmönster, så att du kan se hur du kan optimera för grönare mobilitet.
 • Enkelt system för samåkning
 • Översikt över kördata
 • Bättre planering av rutter
 • Optimering av bränsleförbrukning

Skyhost Flådesyring är dålig på vägen mot den gröna omställningen.

Håll koll på serviceavtal

Skyhost Fleet management håller reda på dina service- och leasingavtal, så att du kan lägga tid och hjärnkraft på andra saker.
 • Automatisk insamling av relevant data
 • Automatiska påminnelser
 • Lugnar magen
 • Minimera förbisedda fel och brister

Skyhost gör det enkelt att säkerställa att dina fordon alltid följer avtal och lagkrav.

Skyhost Fleet Management kan hjälpa dig med

 

Fleet management är en del av Skyhosts allt-i-ett-system

Systemet kan utökas med uppgiftshantering, tidsregistrering, fotodokumentation eller mobilt intranät – efter behov.

Skyhost Fleet management är för dig som är det

Den offentliga sektorn

Nå dina mål för den gröna omställningen

Skyhost Fleet management gör det enkelt för dig att bilda dig en överblick över din flottas fordon. Skyhost loggar automatiskt all relevant data om dina körmönster, som du behöver använda för att byta till grönare mobilitet.

 


Entreprenör

Minska slöseri med Skyhost Fleet Management

Skyhost Fleet Management ger dig en liveöversikt över hela din flotta. Skyhost visar placeringen av alla dina fordon på en karta, så att du snabbt och enkelt kan skicka ut närmaste medarbetare för ett akut uppdrag och på så sätt säkerställa nöjda kunder.