Skyhost Fleet Management skapar en överblick

Fleet management kan ses på den nedersta raden och på kundnöjdhet

Med Skyhost Fleet Management får du en fullständig överblick över hela din flotta och körmönster, så att du snabbt och enkelt kan optimera körningen med mindre bränsleförbrukning och bättre utnyttjande av arbetstid. Förutom att du sparar onödiga utgifter får du med Skyhost Fleet Management även en liveöversikt över var varje enskilt fordon finns, så att du enkelt kan skicka ut närmaste medarbetare snabbt för en akut uppgift hos en kund. På så sätt kan Skyhost Fleet Management ses både på slutresultatet och på kundnöjdhet.


Spara driftskostnader

Med Skyhost Fleet Management får du relevant data som säkerställer att du kan effektivisera körtiden, optimera arbetsflödet och utnyttja dina resurser optimalt.
 • Optimera medarbetarnas arbetstider
 • Översikt över verkliga arbetstider
 • Bättre planering av skift/rutter
 • Optimering av fakturerad tid

Skyhost Fleet management kan ses på den nedersta raden.

Minimera administrativt arbete

Skyhost Fleet management automatiserar en del av det tunga administrativa arbetet, så att du kan koncentrera dig på dina kärnuppgifter och återupptäcka glädjen i arbetet.
 • Digitaliserat arbetsflöde
 • Översikt över fordon i hemmet och på fältet
 • Automatisering av datainmatning
 • Full integration med det finansiella systemet

Skyhost ger dig en överblick och underlättar den administrativa bördan.

Håll koll på serviceavtal

Skyhost Fleet management håller reda på dina service- och leasingavtal, så att du kan lägga tid och hjärnkraft på andra saker.
 • Automatisk insamling av relevant data
 • Automatiska påminnelser
 • Lugnar magen
 • Minimera förbisedda fel och brister

Skyhost gör det enkelt att säkerställa att dina fordon alltid följer avtal och lagkrav.

Skyhost Fleet Management kan hjälpa dig med

 

Fleet management är en del av Skyhosts allt-i-ett-system

Systemet kan utökas med uppgiftshantering, tidsregistrering, fotodokumentation eller mobilt intranät – efter behov.