Skyhost Fleet management skapar en överblick

Uppnå målet för den gröna övergången med Skyhost Fleet management

Med Skyhost Fleet management digitaliseras och automatiseras stora delar av det administrativa arbetet, vilket underlättar arbetsflödet och säkerställer att du kan fokusera på dina kärnuppgifter. Fleet management-systemet ger dig en liveöversikt över alla fordon i din flotta, så att du snabbt och enkelt kan skicka ut närmaste medarbetare för en akut uppgift. Skyhost Fleet Management minimerar mänsklig feghet och samlar automatiskt in relevant data som säkerställer att du kan uppnå målet med den gröna övergången. 


Spara driftskostnader

Skyhost Fleet management säkerställer att du har relevant data så att du kan optimera driften och utnyttja dina resurser optimalt.
 • Optimera medarbetarnas arbetstider
 • Översikt över verkliga arbetstider
 • Bättre planering av skift/rutter
 • Optimering av fakturerad tid

Skyhost Fleet management kan ses på den nedersta raden.

Spara driftskostnader

Med Skyhost Fleet Management får du relevant data som säkerställer att du kan effektivisera körtiden, optimera arbetsflödet och utnyttja dina resurser optimalt.
 • Optimera medarbetarnas arbetstider
 • Översikt över verkliga arbetstider
 • Bättre planering av skift/rutter
 • Optimering av fakturerad tid

Skyhost Fleet management kan ses på den nedersta raden.

Håll koll på serviceavtal

Skyhost Fleet management håller reda på dina service- och leasingavtal, så att du kan lägga tid och hjärnkraft på andra saker.
 • Automatisk insamling av relevant data
 • Automatiska påminnelser
 • Lugnar magen
 • Minimera förbisedda fel och brister

Skyhost gör det enkelt att säkerställa att dina fordon alltid följer avtal och lagkrav.

Skyhost Fleet Management kan hjälpa dig med

 

Fleet management är en del av Skyhosts allt-i-ett-system

Systemet kan utökas med uppgiftshantering, tidsregistrering, fotodokumentation eller mobilt intranät – efter behov.