SkyHost Driftstatus


Her kan du se driftstatus på SkyHost systemet. Systemet har en oppetid på 99.9%

Er der forsinkelser, Service / vedligehold på systemet mv. kan du se det her.

Aktuel status: Normal – ingen driftforstyrrelser