Overdrag eller overtag betalingsforpligtelser 

  1. Tryk på Enheder.
  2. Fremsøg den ønskede enhed. 
  3. Tryk på Blyant ikonet længst til højre i den linje som vedrører enheden.
  4. Vælg Overdrag betaling / overtag betaling
  5. Tryk Gem